DEED
...it's time for a change

Kto vlastne sme?

Sme Junior Achievement firma. V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý sme si my, zamestnanci , vybrali v 3. ročníku, a pod záštitou JA Slovensko sme vytvorili simulovanú firmu. Našim hlavným cieľom je byť stále nablízku. Komu? Hladným krkom, rybičkám bez domova, študentom s neuvyužitou energiou, či voľným časom. Ako to robíme ? To sa dozviete, práve, tu.

Našu celoročnú snahu a naše novozískané skúsenosti predvedieme na Veľtrhu JA firiem, na ktorý sa už zodpovedne pripravujeme.

Nájdete nás aj na Instagrame, kde pridávame zaujímavosti a úspechy firmy.